System ALFA

Główną zaletą naszego systemu jest zaawansowany a jednocześnie prosty w obsłudze proces technologiczny pozwalający na uzyskanie wysokoenergetycznego paliwa (tzw. szerokiej frakcji) z tworzyw sztucznych, oparty na szeregu reakcji termicznych i mechanicznych. Prostota budowy całego systemu pozwala zachować pełną ciągłość produkcji przy jednoczesnej łatwości jego serwisowania.

Faza reakcyjna

Po uprzednim rozdrobnieniu surowca trafia on do kontenera z reaktorem, jego główną częścią jest plastyfikator w którym następuje proces podgrzewania do ściśle określonej temperatury. Następnie trafia on do komory, gdzie zachodzi proces krakingu, polega on na kontrolowanym rozkładzie długich węglowodorów alifatycznych. Poprzez zespół chłodnic powstałe pary są ochładzane do stanu ciekłego i gromadzone w zbiorniku buforowym. Nad poprawnością przebiegania procesu czuwa moduł w szafie sterującej.

 

Faza końcowa

Komponent paliwowy o określonej charakterystyce (gęstości, kaloryczności) trafia do zbiornika buforowego.

Proces montażu